Artykuły i informacje

PPE

NIK o przedszkolach: Kadra na medal

Najwyższa Izba Kontroli ponownie sprawdziła przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków. Wszystkie szkoły zatrudniają kadrę nauczycielską wykwalifikowaną do kształcenia najmłodszych uczniów oraz mają odpowiednio wyposażone sale lekcyjne potrzebne do prowadzenia zajęć z sześciolatkami. Dalszego dostosowania wymagają jednak stołówki i toalety.   NIK sygnalizuje, że istotnym problemem dla niektórych szkół może być konieczność organizacji zajęć dla oddziałów klas I-III…

edu30

Prawo: Wynagrodzenie za pracę nauczyciela w dni wolne od pracy

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole prowadzonej przez gminę przysługuje wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, np. w sytuacji opieki nad dziećmi w czasie wycieczki odbywającej się w sobotę i niedzielę?   Kwestia wynagrodzenia za pracę nauczycieli w dni wolne od pracy była przedmiotem interpelacji poselskiej nr SPS-023-24520/14. W odpowiedzi z dnia 13 marca…

edu30

Prawo: Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada zmianę podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez włączenie do niej języka obcego. Czy w związku z tym zmienią się kwalifikacje nauczycieli do nauczania języków obcych w przedszkolu?   W obecnym stanie prawnym nauka języka obcego w przedszkolach może odbywać się wyłącznie w ramach zajęć dodatkowych.   Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało zmiany w…

prawo

Prawo: Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania za jego zgodą można dokonać ograniczenia zatrudnienia poniżej pół etatu? Czy spowoduje to zmianę formy zatrudnienia z mianowania w zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony? Czy instytucja ograniczenia zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż pół etatu ma również zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o…

nearpod

Okiem praktyka: Interaktywna lekcja z Nearpodem

W wielu szkołach coraz częściej na lekcjach goszczą iPady, tablety z systemem Android, a w kieszeniach uczniów telefony komórkowe, które są tak naprawdę wydajnymi komputerami. Te urządzenia mogą w znakomity sposób zastąpić tablicę i zaktywizować każdego ucznia. Urządzenia elektroniczne mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjną tablicę. Tradycyjną, czyli taką, która stoi w centrum klasy, na której…