phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Uniwersytet Alanya Hamdullah Emin Paşa

EduFakty > Blog technologiczny > Erasmus+ > Uniwersytet Alanya Hamdullah Emin Paşa

Uniwersytet Alanya Hamdullah Emin Paşa

9 marca 2019 | Edufakty | Erasmus+

Uniwersytet Alanya Hamdullah Emin Paşa działa w sektorze edukacji od 2014 roku. Jest uznanym prywatnym uniwersytetem w Alanyi w Turcji. Ma trzy Katedry: Architektury, Sztuki i Projektowania, Ekonomii i Nauk Administracyjnych oraz cztery wydziały: Projektowanie i Zarządzanie Komunikacją, Gastronomia i Sztuki Kulinarne, Architektura, Zarządzanie Turystyką. Na uczelni są dwa instytuty: Instytut Nauki i Technologii oraz Instytut Nauk Społecznych, które zapewniają programy dla absolwentów i Szkołę Języków Obcych, na które składają się kursy: Basic English i Modern Languages. Na uczelni nauczanie jest w 100% w języku angielskim. Nie tylko wiedza teoretyczna i koncepcyjna, ale także praktyczna praca nad wykorzystaniem tej wiedzy w życiu biznesowym jest istotną częścią edukacji uniwersytetu. Podejście uczelni polega na uwzględnieniu różnic indywidualnych, przyjęciu różnorodności jako bogactwa i uznaniu interakcji ze światem za ważny atut. Interaktywne środowisko nauczania jest otwarte na indywidualne style uczenia się i zachęca do interdyscyplinarnych badań i synergii, wspierając badania i innowacje. Celem uczelni jest ukończenie studiów przez studentów jako przedsiębiorców i osób o wartości etycznej, a także z misją ochrony i promocji kultury. Z językiem angielskim jako medium nauczania, zagraniczną kadrą nauczycielską, programami wymiany, podwójnymi głównymi możliwościami i partnerstwem projektowym, głównym celem uczelni jest stać się międzynarodową uczelnią. Oprócz programów akademickich i naukowych, działania kulturalne stały się integralną częścią Uniwersytetu w Alanyi, które pomagają studentom stać się osobami rozwiązującymi problemy i krytycznymi myślicielami. Studenci kontynuują naukę i stają się kompetentnymi przywódcami o szerokich horyzontach, etycznymi i odpowiedzialnymi w przyszłości, którzy przyczynią się do dobrobytu ludzkości. Uczelnia dokłada wszelkich starań, by kształcić studentów, aby stali się pewni siebie, tolerancyjni i kreatywni oraz aby posiadali umiejętność samodzielnego myślenia. W naszej instytucji zarejestrowanych jest około 450 studentów.