phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Uniwersytet Titu Maiorescu

EduFakty > Blog technologiczny > Erasmus+ > Uniwersytet Titu Maiorescu

Uniwersytet Titu Maiorescu

9 marca 2019 | Edufakty | Erasmus+

Uniwersytet Titu Maiorescu obejmuje wszystkie typy szkolnictwa wyższego: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie organizowane przez wydziały Medycyny stomatologicznej i Prawa. Programy studiów organizowane dla edukacji w pełnym wymiarze godzin i formy uczenia się na odległość są zróżnicowane i stale się rozwijają, a także zostały wybrane w taki sposób, aby lepiej reagować na potrzeby rynku pracy. Obecnie Uniwersytet organizuje 19 programów studiów licencjackich, 25 programów studiów magisterskich, natomiast w dwóch szkołach doktoranckich działalność dydaktyczna i naukowa organizowana jest według 12 dziedzin naukowych. Członkowie kadry nauczycielskiej są wysoko wykwalifikowani. Uniwersytet koncentruje się w szczególności na badaniach naukowych, kładąc nacisk na badania odkrywcze i pionierskie oparte na podejściu interdyscyplinarnym.

Uniwersytet przykłada olbrzymią wagę do samodzielnego zdobywania wiedzy przez swoich studentów, w tym wiedzy zdobywanej w internecie, z potwierdzonych merytorycznie źródeł, co zostało zdeterminowane potrzebami i poszukiwaniami młodzieży, zrzeszonej w organizacjach studenckich na Uniwersytecie. Uniwersytet posiada w swoich strukturach dział projektów, który będzie pomagał młodzieży zrealizować projekt od strony formalnej, oraz nieformalne grupy młodzieży, które będą zaangażowane w realizację projektu.