phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

EduFakty > Blog technologiczny > Erasmus+ > Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

24 marca 2019 | Edufakty | Erasmus+

Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego jest jednostką naukowo-edukacyjną powołaną przez pracowników dydaktycznych i naukowców kilku polskich uczelni (m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Rzeszowski).

Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w ciągu dwóch lat swego istnienia zorganizował i współorganizował kilka Międzynarodowych Konferencji i Sympozjów 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza 2. Sympozjum poświęcone 25. rocznicy reaktywowania struktur archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Święci opiekunowie Polski i Ukrainy z Ziemi Lwowskiej” 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy” w Nałęczowie 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od „kwestii ruskiej” do polityki ukraińskiej Stowarzyszenie w partnerstwie z Ukrainą latem 2018 roku zrealizowało projekt pn „Język polski fundamentem utrzymania i budowy tożsamości narodowej Polaków”.

Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia sprawowali opiekę merytoryczną nad zajęciami z języka i kultury polskiej realizowanych w Łucku i innych ośrodkach wołyńskich. Materiały dydaktyczne przekazywane za pośrednictwem Stowarzyszenia służą młodzieży na Ukrainie dla przygotowania okolicznościowych spotkań o tematyce patriotycznej (3 Maja, Dni Pamięci Wołyńskiego Ludobójstwa, Dzień Niepodległości Polski, Uroczystości ku czci T. Kościuszki, J. I. Kraszewskiego i in.) Członkowie Stowarzyszenia od ponad roku prowadzą też zajęcia dydaktyczne w szkole języka polskiego prowadzonej przez Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zajęcia mają charakter nie tylko językowy, ale opierają się na rozwoju tożsamości narodowej i kulturowej. Prowadzone są w ramach umowy partnerskiej. Stowarzyszenie nie posiada pracowników etatowych, natomiast posiada zarejestrowanych ponad 30 członków. Wśród nich jest aktywnie działająca grupa młodzieży, która zainicjowała niniejszy projekt.