phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Prelegenci

EduFakty > Prelegenci

Maciej Kułak

Redaktor naczelny magazynu EduFakty-Uczę Nowocześnie, wykładowca akademicki w PWSZ Chełm

Przemysław Muller

Specjalista ds. innowacji i promocji w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Krzysztof Symela

Kierownika Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej w Państwowym Instytucie Badawczym

dr Ireneusz Woźniak

Zakład Badań Edukacji Zawodowej w Państwowym Instytucie Badawczym

Lucja Orzechowska

Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Urszula Blicharz

Ośrodek Rozwoju Edukacji, ekspert

Kamil Ciesiński

Radca prawny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy