phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Prawo i edukacja

EduFakty > Blog technologiczny > Prawo i edukacja

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży

11 maja 2014 |by Edufakty | Możliwość komentowania Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży została wyłączona | Prawo i edukacja

Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach to przede wszystkim okres ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Z pewnością zarówno uczniowie, rodzice, jak również nauczyciele i dyrektorzy szkół zgodnie uznają, że jest to szczególnie trudny okres w pracy szkoły, ponieważ zapadają w tym czasie rozstrzygnięcia dotyczące klasyfikacji, promocji uczniów lub ukończenia przez nich szkoły. Uczniowi przysługuje nie tylko prawo do ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana, ale także – w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach – prawo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. W poniższym komentarzu przedstawiono zasady oraz tryb przeprowadzania ww. sprawdzianu i egzaminów w związku z klasyfikacją roczną, z nadzieją, że będzie on niezbędnym kompendium wiedzy dyrektora szkoły z tego zakresu.

Artykuł do pobrania

KEEP READING

Metryka sprawy administracyjnej w szkole

11 maja 2014 |by Edufakty | Możliwość komentowania Metryka sprawy administracyjnej w szkole została wyłączona | Prawo i edukacja

Obowiązek prowadzenia metryki w aktach spraw administracyjnych został wprowadzony do Kodeksu postępowania administracyjnego ponad dwa lata temu.1 Nadal jednak wielu szkołom kwestia metryki sprawy administracyjnej jest zupełnie nieznana.

Artykuł do pobrania

KEEP READING