phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

III Konferencja Rektorów i Zarządzających Uczelniami

EduFakty > III Konferencja Rektorów i Zarządzających Uczelniami

III Konferencja Rektorów i Zarządzających Szkołami Wyższymi

Inwałd, 23-24 listopada 2017

Prawie 80 osób wzięło udział w III Konferencji Rektorów i Zarządzających Szkołami Wyższymi. Uczestnikom, Partnerom i Prelegentom serdecznie dziękujemy!

Spotkanie, które 23 i 24 listopada odbywało się w malowniczym Inwałdzie toczyło się wokół kilku, niezwykle nurtujących środowisko, tematów. Szczególnie ciekawa dyskusja toczyła się wokół kompetencji kanclerza, a także rektora w kontekście planowanej reformy szkolnictwa wyższego. Jaką funkcję powinien pełnić kanclerz? Być niezależnym od rektora menedżerem (podobnie jak to jest w modelu niemieckim), a może tak jak to ma miejsce w obecnym systemie prawnym? Dyskusja była bardzo ciekawym zderzeniem dwóch modeli zarządzania uczelnią.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też prelekcje poświęcone zarządzaniu jakością oraz promocją uczelni poprzez dorobek naukowy pracowników. Nie zabrakło też wykładów poświęconych wykorzystaniu nowych technologii w zarządzaniu uczelnią (na każdym poziomie).

Tematy wykładów i prelegenci:

 • Rola kanclerza uczelni wyższej w dobie zmian. Menedżer czy administrator? – Prof. Radosław Rybkowski, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Analiz;
 • Rola kanclerza w kontekście jakości zarządzania uczelnią – Prof. dr Klemens Budzowski, Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 • Portale Uczelniane – efekt góry lodowej ? Nowoczesna uczelnia w zmieniającej się rzeczywistości. Pomysł na finansowanie inwestycji – Ewelina Tomczyk, Maciej Stanisławczyk;
 • Studenci z Ukrainy w kontekście rozwoju uczelni w Polsce – Doc. dr Marija Fenko;
 • Wirtualne laboratoria środowisk szkoleniowych – Tomasz Siemek;
 • Szkolna sieć bezprzewodowa. Zastosowanie, korzyści, koszty – Marek Stępień;
 • Cyberzagrożenia w aspekcie ochrony wartości intelektualnych i prac naukowych w XXI wieku – jak działają cyberprzestępcy oraz skuteczne    metody ochrony przed nimi – Dominik Wolny;
 • Wpływ innowacyjnych technologii HP na obniżenie kosztów wydruku i podniesienie poziomu bezpieczeństwa – Michał Iwański;
 • Zarządzanie obiegiem informacji, a finanse uczelni. Jak wyeliminować słabe punkty – Przemysła Muller, specjalista ds. zarządzania przepływem dokumentów i informacji, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;
 • Prawne uwarunkowania zarządzania własnością intelektualną na uczelni wyższej – Kamil Ciesiński, radca prawny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • Kryteria doboru czasopism do Web of Science i ocena bibliometryczna dorobku naukowego – Marcin Kapczyński
 • Zarządzanie dorobkiem naukowym uczelni w perspektywie reformy ustawy o szkolnictwie wyższym – Tomasz Psonka, Scopus
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem – dr n. Med. Tomasz Srebnicki, Uniwersytet Medyczny w Warszawie;
 • Branżowe symulacje biznesowe, czyli jak praktycznie uczyć biznesu na studiach – Elżbieta Szczepaniak;
 • Nowoczesne i efektywne zarządzanie uczelniami – Bartosz Stępień Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University.

Partnerzy Technologiczni i Merytoryczni

Prezentacje prelegentów