phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Konferencja w Karpaczu-harmonogram

EduFakty > Konferencja w Karpaczu-harmonogram

Ramowy program konferencji

Czwartek 17 maja

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie konferencji

10.10 – 11.30 Przyszłość szkolnictwa wyższego w perspektywie niezbędnych zmian

 • Efektywne zarządzanie w kontekście zmian w szkolnictwie wyższym – reprezentant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Projakościowa polityka w szkolnictwie wyższym. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, metody kształcenia, infrastruktura, relacje z otoczeniem zewnętrznym. Prof. Stefan M. Kwiatkowski.
 • Usytuowanie prawne kanclerza wśród organów uczelni publicznej. Ryszard Żukowski.

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Przyszłość szkolnictwa wyższego w perspektywie niezbędnych zmian

 • Rola kanclerza uczelni wyższej w dobie zmian. Menedżer czy administrator? Prof. Radosław Rybkowski.
 • Acer for Education – rozwiązania dla uczelni. Konrad Wierzchowski.
 • Efektywna komunikacja pomiędzy pokoleniem X, a „millenialsami”. Zygmunt Łodziński
 • Dyskusja z udziałem rektorów kanclerzy uczelni publicznych i prywatnych.

13.30-14.00 Przerwa kawowa

14.00-15.00 Wpływ nowych technologii na jakość i komfort zarządzania uczelnią

 • Bezpieczeństwo, oszczędność i komfort – zarządzanie dokumentem w szkolnictwie wyższym – Sławomir Rudkowski.
 • Świadomość i bezpieczeństwo – zarządzanie informacją jako kluczowy element ochrony danych ekosystemu uczelni. Tomasz Kaszuba.
 • Wirtualne środowiska laboratoriów szkoleniowych. Tomasz Siemek
 • Jak zaoszczędzić wydając więcej. Standardy AV. Kamil Wołczyński

15.00 – 16.00 Przerwa obiadowa

16.00 – 18.00 Promocja uczelni poprzez dorobek naukowy pracowników

 • Akademia zarządzania dokumentem. Sławomir Rudkowski
 • Przerwa kawowa
 • Index Copernicus krok po kroku. Leszek Stypułkowski
 • Promocja uczelni w praktyce. dr Tomasz Halski
 • Kryteria doboru czasopism do Web of Science i ocena bibliometryczna dorobku naukowego. Marcin Kopczyński
 • Uczelnia w kontekście dorobku naukowego pracowników. Dr Marzena Feldy

 

19.30 Uroczysta kolacja

 

Piątek 18 maja

10.00-11.00 Zarządzanie uczelnią w kontekście jakości

 • Uczelnia VR – przyszłość w zarządzaniu uczelnią i edukacji na odległość. Artur Kornatka
 • Zarządzanie obiegiem informacji, a finanse uczelni. Jak wyeliminować słabe punkty. Przemysła Muller

11.00 -11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.30 Zarządzanie uczelnią w kontekście jakości c.d.

 • Jak zrozumieć personel. dr Magdalena Grochulska
 • Ustawa o zamówieniach publicznych po nowemu. mec. Kamil Ciesiński

12.30 Zakończenie konferencji