phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Konferencja w Opolu-harmonogram

EduFakty > Konferencja w Opolu-harmonogram

Ramowy program konferencji

Piątek 23 listopada

10.00 – 10.10Rozpoczęcie konferencji (przerwa kawowa od 9.30)

10.10 – 11.30 Przyszłość szkolnictwa wyższego w perspektywie niezbędnych zmian

 • Wpływ zmian ustrojowych na jakość pracy uczelni – Piotr Muller, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15 minut)
 • Rola kanclerza uczelni wyższej w dobie zmian. Menedżer czy administrator? Ryszard Żukowski
 • Zarządzanie uczelnią, a wyzwania związane z reformą szkolnictwa wyższego – prof. Tomasz Halski (20 minut)
 • Acer for Education – rozwiązania dla uczelni – Konrad Wierzchowski (20 minut)
 • Dyskusja z udziałem kanclerzy uczelni publicznych i prywatnych.

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

11.50 – 13.00 Uczelnia XXI wieku. Innowacje w zarządzaniu dorobkiem uczelni

 • Kryteria doboru czasopism do Web of Science i ocena bibliometryczna dorobku naukowego – Marcin Kopczyński (20 minut)
 • System zarządzania wydrukami dla pracowników i studentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – wdrożenie rozwiązania Sharp. Ewelina Krasucka (20 minut)
 • Bezpieczeństwo, oszczędność i komfort – zarządzanie dokumentem na uczelni – Sławomir Rudkowski (10 minut)
 • Standard systemów audiowizualnych w kontekście Ustawy 2.0. – Kamil Wołczyński (20 minut)
 • Ukraińska młodzież na polskich uczelniach – Maciej Kułak (10 minut)

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.00 Wpływ nowych technologii na jakość i komfort zarządzania uczelnią

 • Scopus, a planowane zmiany w ocenie czasopism – Krzysztof Szymański (20 minut)
 • Sztuczna inteligencja w kontaktach ze studentami oraz automatyzacja procesów kontroli jakości kształcenia – dr Konrad Fuks, Maciej Stanisławczyk (20 minut)
 • Serwery fizyczne w dobie rozwiązań Cloud – Marcin Brzeziński, Stanisław Rejowski (10 minut)
 • Index Copernicus krok po kroku – Leszek Stypułkowski (20 minut)
 • Rozwiązania Mobilne Samsung – Krzysztof Bąk (15 minut)

15.00 – 16.00 Przerwa obiadowa

16.00 – 17.15 Akademia Zarządzania Dokumentem – Sławomir Rudkowski

17.15 – 17.30 Rozstrzygnięcie konkursu z Akademii Zarządzania Dokumentem i losowanie nagród.

17.30 – 18.15 Statut uczelni jako podstawa zarządzania uczelnią – Kamil Ciesiński

18.15 -19.30 czas wolny

19.30 Uroczysta kolacja

 

Sobota 24 listopada

10.30 – 11.30 Rektor w świecie mediów (seminarium) –  Maciej Kułak

11.30 – 12.30 Zarządzanie informacją w dobie nadchodzących zmian (warsztaty) – Przemysław  Muller

13.00–             Zakończenie konferencji


Partnerzy technologiczni