phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Nasze projekty

EduFakty > Nasze projekty

Nasze projekty

Elektroszkolenia sp. z o.o. od pewnego czasu z powodzeniem realizują, współrealizują i patronują projektom dydaktycznym i naukowym współfinansowanym ze środków unijnych. Do największych należy realizowany wespół z Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” i współfinansowany ze środków unijnych projekt, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego modelu pomocy prawno-psychologiczno-pedagogicznego przeciwdziałania przemocy. W marcu otrzymaliśmy też grant z Ministerstwa Edukacja Narodowej na przygotowanie materiałów w ramach Dodatkowych Umiejętności Zawodowych. Od dłuższego czasu współpracujemy też z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, z którym zorganizowaliśmy szereg obozów językowych dla polskich dzieci z Ukrainy (współfinansowanych przez Senat RP), a także projektów młodzieżowych w ramach programu Erasmus+

Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) – dla branży mechaniki precyzyjnej” jest realizowany przez Elektroszkolenia sp. z o.o. w partnerstwie z Lubelską Izbą Rzemieślniczą. Projekt jest współfinansowany przez resort edukacji

Dodatkowe Umiejętności Zawodowe

Celem głównym projektu jest stworzenie modelu wsparcia prawno-psychologiczno-pedagogicznego (model pomocy PPPP on-line) przy wsparciu Partnera ponadnarodowego dla instytucji i osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Pomoc Prawno-Psychologiczno-Pedagogiczna

Projekty realizowane wspólnie z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, a także partnerami zagranicznymi (z Ukrainy, Turcji i Rumunii) w ramach programów: Erasmus+, Polsko-Ukraińska Rada Wymiana Młodzieży, Polska-Białoruś-Ukraina 2020, a także Senat RP 

Projekty z komponentem „Młodzież”