phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Program konferencji w Rabce

EduFakty > Program konferencji w Rabce

Dzień 1

9.00 -10.00             Rejestracja

10.00- 10.15            Powitanie i wystąpienia gości

10.15 – 10.35           System zmian i kierunki reform w zakresie nauki i edukacji – Ministerstwo Edukacji Narodowej

10.35 – 10.50          Nowoczesne koncepcje zmian i zarządzania placówką edukacyjną w aspekcie potrzeb globalnych i     środowiskowych – Małopolskie Kuratorium Oświaty

10.50 – 11.10           Acer for Education, czyli interaktywna komunikacja z wykorzystaniem nowych technologii – Konrad Wierzchowski

11.10 – 11.30           Przerwa kawowa

11.30 – 11.45          Nowoczesne kształcenie a wymagania rynku – kompetencje przyszłości – dr Emilia B. Sieńko – Kułakowska

11.45 – 11.55          Bezpieczeństwo, oszczędność i komfort – zarządzanie dokumentem w edukacji – Łukasz Undas

11.55 – 12.25          Współczesne wyzwania dla systemu edukacji – prognozy statystyczne i kierunki działań – dr Katarzyna Maj-Waśniowska

12.25 – 13.00        Przerwa kawowa

13.00 – 13.20        Program „Aktywna Tablica – pracownia komputerowa” – efektywne wyposażenie placówki oraz infrastruktura bez błędów nie tylko w szkołach – Maciej Rychta

13.20 – 13.40       Internet jako narzędzie działań marketingowych – dr Eliza Sułkiewicz

13.40 – 14.00       Podstawy legislacyjne zapewniające bezpieczeństwo użytkowników sieci – dr Piotr Pawlikowski

14.00 – 14.15        Od juniora do seniora, czyli jak nowoczesne technologie mogą wspierać placówki oświatowe oraz jednostki samorządowe w zapewnieniu bezpieczeństwa – Arkadiusz Rusin

14.15 – 14.25          Cała prawda o tym, jak uczyć praktycznie biznesu w szkole średniej – Wojciech Pitura

14.25 – 15.30          Przerwa obiadowa

15.30 – 16.15          Sesja warsztatowa: Akademia zarządzania dokumentem – Sławomir Rudkowski

  • Zeccer – wygodne drukowanie w każdym miejscu;
  • Wsparcie pracy nauczycieli – teaching asystent, MyQ, autoryzacja wydruku;
  • Optymalizacja zarządzania korespondencją.

16.15 – 16.30          Przerwa kawowa     

16.30 – 17.45          Warsztaty szkoleniowe:

  • Relacje społeczne – umiejętności i zagrożenia
  • Kierowanie zmianą – metody i zasady pracy

18.30                         Uroczysta kolacja

 

Dzień 2

 

9.00 – 10.20            Jakość zarządzania – nowe wyzwania edukacyjne. Ekonomia jakości zarządzania – prof.zw. dr hab. Tadeusz Wawak

10.20 – 11.10         Przerwa kawowa

11.10 – 11.40          Ekonomia personalistyczna – teoria i praktyka – prof. dr hab. Ryszard Szewczyk

11.40 – 13.10          Zagraniczny panel dyskusyjny : Dobre praktyki w zakresie zarzadzania i marketingu szkół

13.10 – 14.10          Wycieczka : ciekawe miejsca Rabki

14.10                         Zakończenie konferencji i poczęstunek