phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Program konferencji w Warszawie

EduFakty > Program konferencji w Warszawie

PROGRAM VI KONFERENCJI DYREKTORÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH I CKP

WARSZAWA, 12-14 KWIETNIA

 

12 kwietnia

15.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

16.00- 16.15 Wystąpienie publiczne, czyli jak sobie poradzić z prezentacją

Maciej Kułak, redaktor naczelny EduFakty

16.40 – 17.30 Zarządzanie relacjami z kadrą szkolną

Przemysław Muller, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 

13 kwietnia

9.00 – 9.45  Społeczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju szkół branżowych

prof. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej

9.45 – 10.30 Planowane zmiany programowe w  zreformowanym szkolnictwie branżowym

Urszula Blicharz, Ośrodek Rozwoju Edukacji

10.30 – 11.15 Kwalifikacje rynkowe, a szkolnictwo branżowe

Bartosz Kęciek, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych

11.15 – 11.35 Technologiczne standardy AV. Kaprys czy konieczność?

Kamil Wołczyński

11.35 – 12.05 Przerwa kawowa

12.05 – 12.45 Kompleksowe opisy zawodów źródłem wiedzy szkół branżowych

dr Krzysztof Symela, dr Ireneusz Woźniak (wystąpienia połączone z dyskusją)

12.45-12.55 Cała prawda o tym, jak uczyć praktycznie biznesu w szkole średniej

Elżbieta Szczepaniak

12.55 – 13.15 Przerwa kawowa

13.15 – 14.00 Przyszłość egzaminów zawodowych

dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

14.00 – 14.20 Odszyfrujmy RODO

Marek Markowski

14.20 – 14.35 Acer for Education, czyli interaktywna komunikacja z wykorzystaniem nowych technologii

Konrad Wierzchowski

14.35-14.55 ABC bezprzewodowej sieci w szkole

Marek Stępień

14.55 – 15.45 Przerwa obiadowa

15.45 – 16.30 Współczesny rynek pracy, a wyzwania stojące przed szkolnictwem branżowym. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli ZDZ, Krajowej Izby Gospodarczej, dyrektorów i samorządowców.

16.30 – 17.30 Sesja warsztatowa: Zarządzanie szkołą z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi chmurowych

19.00 Uroczysta kolacja

 

14 kwietnia

10.00 – 10.30 Nowa jakość kształcenia zawodowego, a praktyka

Lucja Orzechowska

10.30 – 11.00 Skuteczne zarządzanie, czyli jak być liderem

Jerzy Rosiak

11.00 – 12.00 Zamówienia publiczne, czyli zmora dyrektora

Kamil Ciesiński

12.00 – Zakończenie konferencji