phone +48 698 913 733 email redakcja@edufakty.pl

Program Forum

EduFakty > Program Forum

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie konferencji

10.10 – 10.50 Prawno-społeczna rola samorządu w kontekście wyrównywania szans – prof. dr hab. Barbara Marcinkowska

10.50 – 11.10 Acer for Education, rozwiązania dla szkół, placówek i samorządów – Konrad Wierzchowski

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.30 Nowe technologie wsparciem placówek i samorządów

  • Wyzwania związane z koordynacją projektów edukacyjnych – Adam Szulc;
  • ABC bezprzewodowej sieci w szkole – Marek Stępień

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 13.30 Rodzaje działań w systemie pomocy

  • Instytucjonalne formy wsparcia dla szkół integracyjnych
  • Dobre praktyki samorządów terytorialnych

13.30 – 14.15 Rola i działania instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz wyrównywania szans.

14.00 Obiad